Στρατηγικός και λειτουργικός μετασχηματισμός γνωστού εστιατορίου

Στρατηγικός και λειτουργικός μετασχηματισμός γνωστού εστιατορίου

F&B

Στρατηγικός και λειτουργικός μετασχηματισμός γνωστού εστιατορίου – Στρατηγική, λειτουργική, διαχείριση και βελτίωση διαδικασιών μέσα από μια πλήρη ανάκαμψη από τη HYLMAN.

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

 • Ο πελάτης δραστηριοποιείται στον χώρο του εστιατορίου, των τροφίμων και των ποτών.
 • Ο πελάτης λειτουργεί για περισσότερα από 30 χρόνια και έχει μια γνωστή μάρκα.
 • Οι πελάτες του είναι συνήθως επαναλαμβανόμενοι αγοραστές με προτίμηση στο ποιοτικό παραδοσιακό φαγητό.
 • Ο πελάτης αντιμετωπίζει προβλήματα με τη διαχείρισή του, τις καθημερινές λειτουργίες του και τον ανταγωνισμό χαμηλού κόστους.

Οι προκλήσεις:

 • Ανοδικό επίπεδο νεοεισερχομένων ανταγωνιστών στην περιοχή με χαμηλού κόστους οικονομική κατεύθυνση.
 • Η τάση των πελατών να ξοδεύουν λιγότερα ενώ το κόστος των αγαθών αυξάνεται.
 • Ηθική υποχρέωση να καλύψει τις ανάγκες και τη ζήτηση των μακροχρόνιων επαναλαμβανόμενων πελατών, εμπορικά και ποιοτικά.
 • Χαμηλό επίπεδο μικροδιαχείρισης και επίβλεψης.
 • Υψηλό επίπεδο εναλλαγής προσωπικού στο εστιατόριο για πολλούς λόγους, ιδίως προβλήματα φόρτου εργασίας, άγχους και εμπιστοσύνης.

Τι κάναμε:

 • Αναλύσαμε τους παράγοντες διαφοροποίησης του εστιατορίου, ποια ήταν τα πιο κερδοφόρα προϊόντα και την κατάταξη των προϊόντων ως προς τις προτιμήσεις των πελατών.
 • Παρακολουθήσαμε στενά τη λειτουργία του εστιατορίου για κάποιο διάστημα για να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες μέσα από το τρόπο διοίκησης, τη συμπεριφορά του προσωπικού και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
 • Ερευνήσαμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες όσον αφορά την ταχύτητα εξυπηρέτησης, την ποιότητα και την εμπειρία των πελατών.
 • Πήραμε συνεντεύξεις και ερευνήσαμε επαναλαμβανόμενους και νέους πελάτες για να κατανοήσουμε τα στοιχεία προτίμησης, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία.
 • Ερευνήσαμε τις λειτουργίες του προσωπικού πίσω από τις αίθουσες εξυπηρέτησης, κυρίως την κουζίνα, την αποθήκη και τις αίθουσες επεξεργασίας τροφίμων.
 • Αναλύσαμε την περιοχή όσον αφορά τη διάταξη των καθισμάτων, τους πελάτες που παίρνουν το σπίτι, τα συστήματα παράδοσης στο σπίτι, τον μέσο χρόνο αναμονής και τον μέσο χρόνο κατάληψης θέσεων ανά τραπέζι.
 • Εξερευνήσαμε περιόδους υψηλής κίνησης και ζήτησης (Σαββατοκύριακα, αργίες, γιορτές, αθλητικά γεγονότα, εποχές).
 • Αναλύσαμε τις συνήθειες μάρκετινγκ της εταιρείας και πώς προσελκύουν νέους πελάτες, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές.
 • Αναλύσαμε τον πλήρη κύκλο προϊόντων και την αλυσίδα αξίας, από τον προμηθευτή μέχρι τον πελάτη.
 • Αναλύσαμε τα οικονομικά της εταιρείας για να καταλάβουμε πού είναι τα κύρια προβλήματα που εμποδίζουν τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
 • Εξερευνήσαμε τομείς προς βελτίωση.

Τι πετύχαμε:

 • Μια πλήρης ανάκαμψη όσον αφορά τη στρατηγική, τις λειτουργίες, τη διαχείριση και το μάρκετινγκ.
 • Άλλαξε η προσέγγιση για να γίνει πιο πελατοκεντρική.
 • Αυξήθηκε η προσέλκυση νέων πελατών, βελτιώθηκε η ικανοποίηση πελατών και έγινε μεγαλύτερη διατήρηση επαναλαμβανόμενων πελατών.
 • Τοποθετήθηκε η εταιρεία σε υψηλότερη διαφοροποίηση και αυθεντικότητα έναντι των ανταγωνιστών.
 • Βελτιστοποιήθηκε η διοίκηση και το προσωπικό, επιτεύχθηκε εξοικονόμηση κόστους, βελτιώθηκαν οι πωλήσεις και επιτεύχθηκαν υψηλότερες αποδόσεις.
 • Χαμήλωσε η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και ισχυροποιήθηκε η θέση των πελατών.
 • Μεγεθύνθηκε η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα.
 • Έγινε χαμηλότερη η εναλλαγή των εργαζομένων, βελτιώθηκε το ηθικό και υπάρχει καλύτερη επίβλεψη και έλεγχος.

Αφήστε μια απάντηση