Υπηρεσίες

Η JSL Advisors δεσμεύεται να παρέχει εξαιρετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκμεταλλευόμενη τις δεξιότητες και την εμπειρία των μελών της για να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και τεχνογνωσία.

Οικονομική Διαχείριση και Χρηματοοικονομικές Αναφορές
Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους ειδικούς στον χώρο των οικονομικών, με εκτενή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση, στις χρηματοοικονομικές αναφορές και στην αναδιάρθρωση. Η ικανότητά μας να διαμορφώνουμε αποτελεσματικές στρατηγικές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να επηρεάζουμε κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις και να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα μας ξεχωρίζει.
Οργανωτικός Έλεγχος Διαδικασιών
Με έντονη εστίαση στη λειτουργική αριστεία, υπερέχουμε στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των ελέγχων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας. Η ομάδα μας έχει επιτυχημένο ιστορικό υλοποίησης ισχυρών συστημάτων και μεθοδολογιών που βελτιώνουν τις λειτουργίες, μειώνουν το κόστος και οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη. Προσφέρουμε τεχνογνωσία στον ανασχεδιασμό διαδικασιών, τη μέτρηση της απόδοσης και τη διαχείριση κινδύνου για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.
Έλεγχος και Παροχή Συμβουλών
Η JSL Advisors προσφέρει ολοκληρωμένες ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τη βαθιά κατανόηση των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) και των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών  (GAAP). Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή ελέγχων, due diligence και παροχής συγκροτημένων εισηγήσεων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. Η τεχνογνωσία μας εκτείνεται σε πολλούς κλάδους, όπως η ναυτιλία, οι κατασκευές, η ηλεκτρική ενέργεια, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και πολλά άλλα.
Διαχείριση Κρίσεων
Έχουμε δραστηριοποιηθεί ως έμπιστοι σύμβουλοι, υποστηρίζοντας τη Διοίκηση στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων, διαπραγματεύσεων και επικοινωνίας με επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ρυθμιστικές αρχές. Το συμπεριληπτικό και ευέλικτο στυλ ηγεσίας μας προάγει τη συνεργασία, ενεργοποιεί την ομαδική εργασία και δημιουργεί αποτελέσματα.
Επιχειρησιακή ανάπτυξη και ανάκαμψη
Η JSL Advisors υπερέχει στην επιχειρησιακή ανάπτυξη και τις στρατηγικές ανάκαμψης, επιτρέποντας στους οργανισμούς να ακμάσουν σε περιβάλλον έντονων προκλήσεων. Η ομάδα μας έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να εντοπίζει ευκαιρίες ανάπτυξης, να αναπτύσσει περιεκτικό περιβάλλον εργασίας  χωρίς αποκλεισμούς και να μεγιστοποιεί τη λειτουργική απόδοση. Έχουμε οδηγήσει επιχειρήσεις στην επιτυχία μέσω διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στην αναδιάρθρωση χρέους, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τον στρατηγικό σχεδιασμό.
Πωλήσεις και Marketing
Με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, προσφέρουμε μια στρατηγική και πελατοκεντρική προσέγγιση για την αύξηση των εσόδων. Η ομάδα μας έχει αναπτύξει και εφαρμόσει με επιτυχία στρατηγικές πωλήσεων, έχει δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες και έχει εντοπίσει νέες τάσεις της αγοράς για να παραμείνει μπροστά από τον ανταγωνισμό. Φέρνουμε μια νοοτροπία προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και μια βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών για να παρέχουμε προστιθέμενη αξία.