Νέα

Καινοτόμες Λύσεις για Δίκτυα Μεταφοράς Ενέργειας

Στη JSL Advisors σε συνεργασία με τη HYLMAN, μπορούμε να επιφέρουμε σημαντικές βελτιώσεις στις διαδικασίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης καινοτομιών και τεχνολογίας αιχμής. Η συνεργασία με μια …

Αναδιαμόρφωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για μια αναπτυσσόμενη εταιρία τεχνολογίας

Αναδιαμόρφωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για μια αναπτυσσόμενη εταιρία τεχνολογίας: Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Εργαστήκαμε σε μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία τεχνολογίας που γνώριζε …