Νέα

Για μια μεγάλη εταιρεία λιανικής με πολλά υποκαταστήματα – ανάκαμψη, εκπαίδευση και ανασυγκρότηση από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Ο πελάτης ξεκίνησε ένα νέο τμήμα χονδρικής πρόσφατα και θέλει να μεταμορφώσει και να βελτιώσει τη διοίκηση, τον έλεγχο και τις λειτουργίες ολόκληρου του τμήματός …

Στρατηγικός και λειτουργικός μετασχηματισμός γνωστού εστιατορίου

F&B

Στρατηγικός και λειτουργικός μετασχηματισμός γνωστού εστιατορίου – Στρατηγική, λειτουργική, διαχείριση και βελτίωση διαδικασιών μέσα από μια πλήρη ανάκαμψη από τη HYLMAN.

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Ο πελάτης δραστηριοποιείται …

Καθετοποίηση μιας επιχείρηση τροφίμων

Καθετοποίηση μιας επιχείρηση τροφίμων – Δημιουργία προυποθέσεων για τη παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής αξίας και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Ο πελάτης …