Νέα

Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Ολιστικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και Λύσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης πελατών για μια εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου: Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των υφιστάμενων πρακτικών, ενσωμάτωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ανάπτυξη μετρήσεων και KPIs από τη …

Λιανικό Εμπόριο – Μετασχηματίζοντας την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση πελατών

Πολυεθνική Αλυσίδα Λιανικής Πώλησης: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αναζωογόνηση της εξυπηρέτησης πελατών από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Μια μεγάλη αλυσίδα λιανικής με καταστήματα σε πολλές χώρες, μας …

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – Ευθυγράμμιση με πιστοποιημένες βέλτιστες πρακτικές

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – Ευθυγράμμιση με πιστοποιημένες βέλτιστες πρακτικές

Βελτίωση Διαδικασιών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Διαχείριση Κινδύνων: Εφαρμογή ISO 55001:2014 για μια κατασκευαστική εταιρεία από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το …