Νέα

Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθήκης

Καταναλωτικά Αγαθά – Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθήκης

Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διαχείρισης Αποθήκης για μια Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών: Μείωση Κόστους, Βελτίωση Λειτουργικής Απόδοσης και Βελτιωμένη Εξυπηρέτηση …

Δημιουργία νέου τμήματος και στελέχωσή του

Για εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων – Πρόσληψη πλήρους τεχνικής ομάδας, από τον τεχνικό διευθυντή έως τους υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

Ο πελάτης είναι μια …