Μετατροπή της Κρίσης σε Ευκαιρία: Πώς μεταμορφώσαμε την κρίση του 2013 στην Κύπρο σε επιτυχία

Μετατροπή της Κρίσης σε Ευκαιρία: Πώς μεταμορφώσαμε την κρίση του 2013 στην Κύπρο σε επιτυχία

Εισαγωγή:

Μπροστά στις αντιξοότητες, αναδεικνύονται αληθινοί ηγέτες, οπλισμένοι με ανθεκτικότητα, τεχνογνωσία και ορμή για επιτυχία. Στο “JSL Advisors” υπερηφανευόμαστε για την ικανότητά μας να κινούμαστε σε δύσκολους καιρούς και να μετατρέπουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες. Σήμερα, θέλουμε να μοιραστούμε την ιστορία της μετατροπής της οικονομικής κρίσης του 2013 στην Κύπρο σε σημείο καμπής για την εταιρεία που διοικούσαμε. Μέσω της στρατηγικής για τη διαχείριση κρίσεων, της καινοτόμου σκέψης και της ακλόνητης αποφασιστικότητας, μπορέσαμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε την καταιγίδα αλλά και να φέρουμε σε πλεονεκτική θέση την Εταιρεία στη συνέχεια

Η δύναμη της εμπειρίας:

Στο τιμόνι των «JSL Advisors» βρίσκονται τρία πολύ έμπειρα άτομα, το καθένα με εντυπωσιακό ιστορικό στη διαχείριση κρίσεων και βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας του επιχειρηματικού τοπίου. Αντλώντας από την εκτεταμένη εμπειρία μας στη διαχείριση εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και τα Βαλκάνια (κυρίως Βουλγαρία και Ρουμανία) κατά τον απόηχο της χειρότερης οικονομικής κρίσης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρνουμε πληθώρα γνώσεων και τεχνογνωσίας σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Ομαδική εργασία και προσαρμοστικότητα:

Κατά τη διάρκεια των ταραγμένων εποχών που ακολούθησαν την Κυπριακή κρίση, γνωρίζαμε ότι η επιτυχία εξαρτιόταν από την ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε ως ομάδα. Μέσα από ομαδικές προσπάθειες, αναλυτική σκέψη και ανοικτά μάτια για αναδυόμενες ευκαιρίες, κινητοποιήσαμε γρήγορα όλους τους πόρους για την αναδιάρθρωση της εταιρείας υπό τη διαχείριση μας. Αλλάξαμε τις στρατηγικές πωλήσεών μας, προσαρμόσαμε τις δραστηριότητές μας για να ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις και τοποθετηθήκαμε στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών ανάκαμψης.

Μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία:

Αντί να υποκύψουμε στις πιέσεις της κρίσης, το είδαμε ως μια ευκαιρία για υγιή ανάπτυξη και επανεφεύρεση. Αγκαλιάζοντας την αλλαγή και έχοντας το μυαλό μας ανοικτό σε καινοτόμες ιδέες, μπορέσαμε να εντοπίσουμε αναξιοποίητες δυνατότητες στην αγορά. Η μακροπρόθεσμη προσέγγισή μας, μας έδωσε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις αναδυόμενες τάσεις, να προσαρμόσουμε τα επιχειρηματικά μας μοντέλα και να προετοιμάσουμε την εταιρεία για μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Παρουσίαση του θέματος: Κρίση της Κύπρου το 2013:

 • Ανάλυση του προβλήματος:

Ήταν σημαντικό, κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης, να αναλυθεί η κατάσταση και να εντοπιστεί ο αντίκτυπος στην οικονομία της χώρας γενικότερα καθώς και ο αντίκτυπος στον τομέα των κατασκευών ειδικότερα. Επίσης, ήταν απαραίτητη μια γρήγορη εκτίμηση της διάρκειας της κρίσης για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων.

Ήταν σαφές ότι η ύφεση θα ήταν βαθιά για τα πρώτα 2 χρόνια και στη συνέχεια, ελπίζαμε, μια αργή ανάκαμψη θα ξεκινούσε για την οικονομία της χώρας.

Ο τραπεζικός τομέας που ήταν η κύρια ρίζα του προβλήματος, δεν θα ήταν σε θέση να βοηθήσει δανείζοντας χρήματα σε επιχειρήσεις, στο άμεσο μέλλον

Ο κλάδος των κατασκευών θα δεχόταν τις επιπτώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν η Κυβέρνηση έπαιρνε μέτρα για να βοηθήσει, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του κλάδου στο κυπριακό ΑΕΠ.

 • Στρατηγική υπέρβασης της κρίσης:

Η Εταιρεία έπρεπε να αλλάξει την πολιτική πωλήσεων, από τις Πωλήσεις Νέων Έργων που βασιζόταν στο παρελθόν όταν ο Κατασκευαστικός Τομέας ήταν σε άνθηση, σε After Sales που θα διατηρούσαν την Εταιρεία ενεργή. Το After Sales παρέχει υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε χαμηλότερες τιμές και επομένως είναι ευκολότερο να αυξηθούν οι πωλήσεις και να διασφαλιστεί η κερδοφορία της Εταιρείας

Η Εταιρεία έπρεπε να επικεντρωθεί στην είσπραξη οφειλών από τους Πελάτες με εντατικές προσπάθειες, ώστε να είναι σε θέση να διατηρήσει θετικές ταμειακές ροές και να ξεπεράσει την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.

Η Εταιρεία έπρεπε να προσφέρει ένα νέο όραμα στους εργαζομένους, προκειμένου να ανυψώσει το ηθικό και να αντικαταστήσει την αβεβαιότητα με ελπίδα, που θα είχε θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και θα κρατούσε ταλαντούχους ανθρώπους στη θέση τους.

 • Δράσεις που έγιναν για την επίτευξη στρατηγικών στόχων:
  • Από τις πωλήσεις Νέων Έργων στο After Sales:

Η αλλαγή της εστίασης των πωλήσεων από Νέα Έργα σε After Sales, απαιτούσε αναδιάρθρωση της Εταιρείας και αλλαγή νοοτροπίας των εργαζομένων.

Οι πωλητές παρακολούθησαν εντατικά σεμινάρια για να ενημερωθούν για τις πολιτικές πωλήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες After Sales.

Οι τεχνικές ομάδες αναδιαρθρώθηκαν με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με άμεση ανταπόκριση στις κλήσεις εξυπηρέτησης, έτσι ώστε η ικανοποίηση των πελατών να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Ο τομέας ποιότητας οργανώθηκε για να παρακολουθεί την ικανοποίηση των πελατών, ώστε να εντοπίζεται άμεσα μια παρεχόμενη υπηρεσία χαμηλής ποιότητας και να λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία ανήκε σε Κυπριακό Όμιλο Εταιρειών, δόθηκε κίνητρο σε όλους τους υπαλλήλους του Ομίλου να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες After Sales της Εταιρείας, παράλληλα με τις κύριες δραστηριότητές τους, σε όποιον είχαν επαγγελματική ή άλλη σχέση.

Δυστυχώς, λόγω χαμηλότερων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ορισμένοι εργαζόμενοι θα έπρεπε να αποχωρήσουν. Έγινε προσεκτική επιλογή, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, εκτός από τη βαθμολογία παραγωγικότητας και τις δυνατότητες κάθε εργαζόμενου, ώστε να μειωθεί ο ηθικός αντίκτυπος, αφού η κατάσταση παρουσιάστηκε ξεκάθαρα σε όλους τους εργαζόμενους.

  • Είσπραξη οφειλών:

Σε έναν μεθοδικό υπάλληλο ανατέθηκε η είσπραξη των χρημάτων που οφείλονταν στην Εταιρεία

Η ανώτατη διοίκηση συμμετείχε επίσης στην επαφή με πελάτες που είχαν υψηλά χρέη και στην άσκηση ήπιας αλλά σταθερής πίεσης.

Πραγματοποιούνταν εβδομαδιαίες συναντήσεις για την παρακολούθηση των εισπράξεων και τη λήψη αποφάσεων για τις απαραίτητες ενέργειες.

Σε ένα εξειδικευμένο νομικό γραφείο ανατέθηκε, για να συνδράμει τις προσπάθειες, η αποστολή εγγράφων ειδοποιήσεων και η λήψη νομικών μέτρων κατά πελατών που καθυστερούσαν τις πληρωμές.

  • Νέα Έργα

Αν και η δραστηριότητα στα Νέα Έργα ήταν πολύ χαμηλή, σε σύγκριση με το παρελθόν, παρόλα αυτά υπήρξαν αιτήματα για νέα κτίρια, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα.

Οι ανταγωνιστές ήταν πολύ επιθετικοί στην τιμολόγηση και ως εκ τούτου τα έργα απαιτούσαν πολύ λεπτούς χειρισμούς για να αποφευχθεί η απώλεια του έργου ή η ανάληψη του με ζημιές.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε προϊόντα με μικρές κοστολογικές αποκλίσεις από τους κύριους ανταγωνιστές, προσθέτοντας υπηρεσίας υψηλής ποιότητας στον Πελάτη χωρίς αύξηση της τελικής τιμής, εκμεταλλευόμενοι τη πολύ καλή φήμη της Εταιρείας, ως εναλλακτική λύση στον πόλεμο τιμών που δεν έχει νικητές.

Η ομάδα πωλήσεων μαζί με την Ανώτατη Διοίκηση εργάστηκαν σκληρά και σε βάθος για αυτά τα έργα, για να εντοπίσουν όλους τους πιθανούς παράγοντες που θα μπορούσαν να προωθηθούν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τα θετικά αποτελέσματα ήρθαν όταν αναλήφθηκαν ορισμένα έργα με λογικά περιθώρια, που θεωρήθηκαν σημαντικό επίτευγμα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίσης .

  • Ομαδική εργασία

Μιλώντας ξεκάθαρα στους εργαζομένους και αναφέροντας τις ανησυχίες και την ελπίδα για το μέλλον, παρουσιάζοντας όλα τα μέτρα και τις ενέργειες που έγιναν για να ξεπεραστεί η κρίση, βοήθησε για να κρατηθεί το ηθικό ψηλά σε σχέση με τους Ανταγωνιστές.

Για όλα τα μέτρα και τις ενέργειες, η συλλογική εργασία ήταν απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων. Ως εκ τούτου, οι συναντήσεις πολλαπλασιάστηκαν για την ανταλλαγή απόψεων και την έκφραση των σκέψεων όλων.

Οργανώθηκαν σεμινάρια για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε νέα καθήκοντα.

Οι κοινωνικές συγκεντρώσεις που προγραμματίζονταν μετά τη δουλειά, βοήθησαν να εκτονωθεί η ένταση και να διατηρηθούν οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων σε υψηλό επίπεδο

Ως αποτέλεσμα, ταλαντούχοι υπάλληλοι παρέμειναν στην Εταιρεία και επίσης προσλήφθηκαν 2 ακόμη ταλέντα από Ανταγωνιστές, αντικαθιστώντας άτομα με χαμηλή παραγωγικότητα και μειωμένη γνώση του τομέα τους

 • Συμπέρασμα:

Η λήψη των παραπάνω ενεργειών και μέτρων κράτησε την Εταιρεία ασφαλή στη ταραχώδη περίοδο. Μετά την κρίση, η Εταιρεία ήταν έτοιμη να εκμεταλλευτεί την ανάκαμψη, όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα:

Η ιστορία του πώς μετατρέψαμε την κρίση της Κύπρου του 2013 σε ευκαιρία για την εταιρεία που διαχειριστήκαμε, αποτελεί απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής μας στην αριστεία και της ικανότητάς μας να επιτυγχάνουμε σε περιβάλλον έντονων προκλήσεων. Στο “JSL Advisors” η διαχείριση κρίσεων δεν είναι απλώς ένα ρητό. είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της φιλοσοφίας μας. Είμαστε παθιασμένοι με το να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κινηθούν σε δύσκολους καιρούς και να αναδειχθούν πιο δυνατές από ποτέ. Με το συνδυασμό της τεχνογνωσίας, την καινοτόμο σκέψη και το αποδεδειγμένο ιστορικό της ομάδας μας, είμαστε έτοιμοι να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σας σε ιστορίες επιτυχίας. Συνεργαστείτε μαζί μας και αφήστε μας να ξεκινήσουμε μαζί ένα ταξίδι ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και βιώσιμης επιτυχίας.

Αφήστε μια απάντηση