Καθετοποίηση μιας επιχείρηση τροφίμων

Καθετοποίηση μιας επιχείρηση τροφίμων

Καθετοποίηση μιας επιχείρηση τροφίμων – Δημιουργία προυποθέσεων για τη παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής αξίας και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

  • Ο πελάτης είναι μια μεγάλης κλίμακας, διεθνής επιχείρηση τροφίμων. Η εταιρεία έχει ένα υψηλό βαθμό καθετοποίησης της διαδικασίας παραγωγής που εκτείνεται από το πρωτογενή τομέα της γεωργίας και φτάνει μέχρι τα μεταποιημένα προϊόντα διατροφής.
  • Η εταιρεία στον παραγωγικό της κύκλο, αγοράζει από τους καλλιεργητές μεγάλες ποσότητες πρώτης ύλης και θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή τιμή στους καλλιεργητές/προμηθευτές της .

Οι προκλήσεις:

  • Ο πελάτης ήθελε να ενσωματώσει ένα νέο προϊόν μεταποίησης υψηλής αξίας στη παραγωγική του, αλυσίδα και να αξιολογήσει τη σωστή στρατηγική για την ενσωμάτωση αυτού του νέου προϊόντος στην επιχείρηση (εξαγορά/στήσιμο διαδικασιών-υποδομών εσωτερικά/υπεργολαβία)

Τι κάναμε:

  • Εξετάσαμε μια ποικιλία πιθανών μεταποιητικών προϊόντων για να καθορίσουμε εάν θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους οικονομικούς στόχους του έργου.
  • Πραγματοποιήσαμε σχετική μελέτη αγοράς για την υπό εξέταση σειρά προϊόντων που είχε μεγάλες δυνατότητες διείσδυσης και επετύγχανε την κατάλληλη κερδοφορία. Στη συνέχεια, διερευνήσαμε την ενσωμάτωση αυτού του προϊόντος στη παραγωγική αλυσίδα του πελάτη
  • Αναπτύξαμε ένα μοντέλο υλοποίησης που περιλάμβανε υπεργολαβία και επιτυχημένη εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά. Η εργασία που εκτελέστηκε περιλάμβανε επίσης την επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου, επιλογή προμηθευτή, τρόπο λειτουργίας και οικονομική διαχείριση (για έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο).

Τι πετύχαμε:

  • Διπλασιασμός της απόδοσης στους καλλιεργητές για τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας .
  • Μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 5.000 τόνους/έτος
  • Δημιουργία νέας παραγωγικής γραμμής με μικτό περιθώριο υψηλότερο από το μέσο όρο του ομίλου κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες.
  • Βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου και δημιουργία αξίας 10-15 εκατ. ευρώ για τους μετόχους.

Αφήστε μια απάντηση