Δημιουργία νέου τμήματος και στελέχωσή του

Δημιουργία νέου τμήματος και στελέχωσή του

Για εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων – Πρόσληψη πλήρους τεχνικής ομάδας, από τον τεχνικό διευθυντή έως τους υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο:

  • Ο πελάτης είναι μια μεγάλη εταιρεία τροφίμων που διαθέτει σημαντικό τμήμα επεξεργασίας τροφίμων.
  • Ήμασταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία και την παράδοση από την αρχή μέχρι το τέλος μιας νέας κοινοπραξίας με άλλη εταιρεία του κλάδου, και στα καθήκοντα μας περιλαμβανόταν η δημιουργία από την αρχή μιας τεχνικής ομάδας, την οποία χειρίστηκε η ομάδα συμβούλων μας.

Οι προκλήσεις:

  • Η τεχνική ομάδα έπρεπε να κατασκευαστεί από την αρχή. Όταν ξεκινήσαμε το έργο, δεν υπήρχε τίποτα για να υποστηρίξει το τεχνικό τμήμα σε αυτή τη νέα επιχείρηση και έπρεπε να εντοπίσουμε και να προσελκύσουμε τους κατάλληλους επαγγελματίες.
  • Πέρα από τις δραστηριότητες που αφορούσαν την επιλογή και τις προσλήψεις, σχεδιάσαμε ορισμένες πρόσθετες εργασίες, όπως η ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης για τους νεοπροσλαμβανόμενους.

Τι κάναμε:

  • Δημιουργήσαμε μια δομή/οργανόγραμμα για την νέα ομάδα, σε συνεργασία με τον πελάτη, χρησιμοποιώντας την ίδια φιλοσοφία που διέπνεε και τον υπόλοιπο οργανισμό
  • Προσλάβαμε τον τεχνικό διευθυντή με βάση μια άμεση ενεργή αναζήτηση: Βρήκαμε τον κατάλληλο, ο οποίος εργαζόταν ως γενικός διευθυντής μιας μικρής μονάδας που άνηκε σε ανταγωνιστή του πελάτη μας, και ο οποίος είχε πολύ ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο.
  • Επιστρατεύσαμε την υπόλοιπη ομάδα χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών από την άμεση ενεργητική προσέγγιση μέχρι διαδικτυακές πλατφόρμες πρόσληψηε και το linkedin.
  • Αναπτύξαμε ένα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και στείλαμε τα στελέχη της νέας ομάδας για εκπαίδευση σε εργοστάσια του ομίλου, αλλά και στο εξωτερικό, για 3 μήνες.

Τι πετύχαμε:

Η ανάπτυξη και ενσωμάτωση στη λειτουργία, της νέας τεχνικής ομάδας ήταν επιτυχής. Τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ του νέου τμήματος ήταν ισοδύναμα με αυτά της υπόλοιπης επιχείρησης του ομίλου, κυρίως λόγω της υψηλής ποιότητας των νέων υπαλλήλων και την επιτυχημένης ενσωμάτωσης στο εταιρικό περιβάλλον.

Αφήστε μια απάντηση