Εξειδικευμένες Προτάσεις

Αξιολόγηση ΜΚΟς: Μια Θετική Αλλαγή στη σχέση Χορηγών – Οργανισμών

Στον κόσμο της φιλανθρωπίας, οι Χορηγοί είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από πρωτοβουλίες που απαιτούνται για κρίσιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Καθώς επιδιώκουν την ύπαρξη ουσιαστικού...

Μετατροπή της Κρίσης σε Ευκαιρία: Πώς μεταμορφώσαμε την κρίση του 2013 στην Κύπρο σε επιτυχία

Εισαγωγή: Μπροστά στις αντιξοότητες, αναδεικνύονται αληθινοί ηγέτες, οπλισμένοι με ανθεκτικότητα, τεχνογνωσία και ορμή για επιτυχία. Στο "JSL Advisors" υπερηφανευόμαστε για την ικανότητά μας να...