Εξειδικευμένες Προτάσεις

Ανανέωση των Δήμων: Καινοτόμες Λύσεις για Αειφόρες Πόλεις

 Ανανέωση των  Δήμων: Καινοτόμες Λύσεις για Αειφόρες Πόλεις με τη JSL Advisors και τη HYLMAN" Σε μια εποχή που ορίζεται από την ταχεία αστικοποίηση και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι δήμοι...

Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθήκης

Καταναλωτικά Αγαθά – Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθήκης Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διαχείρισης Αποθήκης για μια Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών: Μείωση...

Δημιουργία νέου τμήματος και στελέχωσή του

Για εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων – Πρόσληψη πλήρους τεχνικής ομάδας, από τον τεχνικό διευθυντή έως τους υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας από τη HYLMAN Ο πελάτης και το πλαίσιο: Ο πελάτης είναι μια...

Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Ολιστικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και Λύσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης πελατών για μια εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου: Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των υφιστάμενων πρακτικών, ενσωμάτωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ανάπτυξη...

Λιανικό Εμπόριο – Μετασχηματίζοντας την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση πελατών

Πολυεθνική Αλυσίδα Λιανικής Πώλησης: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αναζωογόνηση της εξυπηρέτησης πελατών από τη HYLMAN Ο πελάτης και το πλαίσιο: Μια μεγάλη αλυσίδα λιανικής με καταστήματα σε...

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – Ευθυγράμμιση με πιστοποιημένες βέλτιστες πρακτικές

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων – Ευθυγράμμιση με πιστοποιημένες βέλτιστες πρακτικές Βελτίωση Διαδικασιών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Διαχείριση Κινδύνων: Εφαρμογή ISO 55001:2014 για μια...

Για μια μεγάλη εταιρεία λιανικής με πολλά υποκαταστήματα – ανάκαμψη, εκπαίδευση και ανασυγκρότηση από τη HYLMAN

Ο πελάτης και το πλαίσιο: Ο πελάτης ξεκίνησε ένα νέο τμήμα χονδρικής πρόσφατα και θέλει να μεταμορφώσει και να βελτιώσει τη διοίκηση, τον έλεγχο και τις λειτουργίες ολόκληρου του τμήματός του. Ο...

Στρατηγικός και λειτουργικός μετασχηματισμός γνωστού εστιατορίου

F&B Στρατηγικός και λειτουργικός μετασχηματισμός γνωστού εστιατορίου - Στρατηγική, λειτουργική, διαχείριση και βελτίωση διαδικασιών μέσα από μια πλήρη ανάκαμψη από τη HYLMAN. Ο πελάτης και το...

Καθετοποίηση μιας επιχείρηση τροφίμων

Καθετοποίηση μιας επιχείρηση τροφίμων – Δημιουργία προυποθέσεων για τη παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής αξίας και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων από τη HYLMAN Ο πελάτης και το πλαίσιο: Ο πελάτης είναι...